OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.2. - Přístroje pro oftalmologii