OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.3. - Přístroje pro onkologii