OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.4. - Přístroje pro otorhinolaryngologii