OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.5. - Přístroje pro foniatrii