OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.6. - Přístroje pro dermatovenerologii