OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.7. - Přístroje pro gynekologii