OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.8. - Přístroje pro psychiatrii