OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.9. - Přístroje pro urologii