OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.10. - Přístroje pro stomatologii