OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.11. - Přístroje pro transfuzní službu