OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.12. - Ostatní vyšetřovací přístroje