OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

D.3. - Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní