OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

D.4. - Přístroje pro monitorování vitálních funkcí