OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

D.1. - Zobrazovací přístroje