OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2621 - Dle aplikace prostředků