OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2622 - Dle frekvence použití prostředků