OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2623 - Dle sterility prostředků