OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2624 - Dle pohonu/ovládání prostředků