OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2625 - Dle materiálu prostředků