OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2627 - Dle třídění atributů prostředků