OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

2628 - Dle klinické specializace