OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

T.1. - Radioterapeutické přístroje/systémy