OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

T.2. - Přístroje pro fyzioterapii (rehabilitační)