OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

T.3. - Podpora a udržování životních funkcí