OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

T.4. - Přístroje malé terapeutické všeobecné