OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

D.2. - Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí