OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

T.7. - Robotické chirurgické systémy