OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

O.1. - Přístroje pro kardiologii – invazivní