OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

Projekt

Kategorizace zdravotnické techniky je v letech 2020-2023 vyvíjena v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK).

Podrobné informace o projektu NCMNK

Kontakty

Oddělení klinických klasifikací

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Palackého nám. 4, P.O.BOX 60

128 01 Praha 2 - Nové Město

E-mail: kzt@uzis.cz

Odborné přednášky

Videozáznam přednášky z konference KlasifiKon 2017
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy (video, PDF)

Videozáznam přednášky z konference KlasifiKon 2018

Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR, aneb příklad praktického využití Kategorizace zdravotnických prostředků (video, PDF)

Videozáznam přednášky z konference KlasifiKon 2020

Ing. Kristýna Matušková: Kategorizace zdravotnických prostředků (video, PDF)

Záznam přednášky z konference KlasifiKon 2021

Ing. Kristýna Matušková: Kategorizace zdravotnických prostředků (PDF)