OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

Struktura klasifikace

Nejvyšší a zároveň nejobecnější úroveň hierarchie kategorizačního stromu představují tzv. ODDÍLY. Kategorizace zahrnuje celkem 4 oddíly s ohledem na přednostní oblast využívání příslušné technologie:

·         diagnostické přístroje (D) (zahrnuje i laboratorní přístrojovou techniku)

·         terapeutické (T) přístroje

·         ostatní (O) přístroje

·         pomocné (P) přístroje

Oddíly obsahují logicky členěné celky:

a.       Členění na 2. hierarchické úrovni (pod úrovní Oddíl) označujeme termínem KATEGORIE.

b.       Členění na 3. hierarchické úrovni označujeme termínem KLINICKÁ SKUPINA.

c.       Členění na 4. a další hierarchické úrovni označujeme termínem PODSKUPINA.

 Kategorizační strom obsahuje variabilní počet úrovní podskupin v závislosti na možnostech popisu. Počet úrovní podskupin tedy není limitován.

d.       Terminologicky nejkonkrétnější/významově maximálně vypovídající úroveň je tzv. HLADINA.

 

Příslušnou podskupinu lze dělit na jednu či více hladin na základě hodnot stanovených technických parametrů, které jsou pro danou oblast charakteristické. Každá hladina reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality poskytovaných služeb a minimální bezpečnosti pro pacienta, ale i zdravotnický personál.

Příklad hierarchického členění úrovní KZT:

Oddíl

D

Diagnostické

Kategorie

D.1.

Zobrazovací přístroje

Klinická skupina

D.1.1.

Rentgenové přístroje

Podskupina úrovně 1

D.1.1.1.

Rentgenové přístroje skiagrafické

Podskupina úrovně 2

D.1.1.1.1.

Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní

Hladina 1

D.1.1.1.1.H1.

Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 1

Hladina 2

D.1.1.1.1.H2.

Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2

Hladina 3

D.1.1.1.1.H3.

Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3

U příslušného celku ZT, který lze zařadit do většího množství oddílů (např.  ZT užívaná zároveň pro diagnostiku a terapii pacienta), je na základě odborného posouzení zvolen oddíl primární, kam je ZT zařazena.