OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

Kategorizace zdravotnické techniky

Vážení návštěvníci,

právě se nacházíte na úvodní stránce portálu Kategorizace zdravotnické techniky, , aktuální verze 6.0. pro rok 2023 podle Sdělení ČSÚ ze 6. prosince 2022. Verze je zároveň vystavena v sekci webu ÚZIS ČR ke KZT.

Po levé straně portálu jsou k dispozici dvě hierarchické struktury.

V záložce Hierarchické členění položek KZT naleznete stromovou strukturu Kategorizace zdravotnické techniky.

KZT umožňuje zařazení veškerých zdravotnických přístrojů dostupných na tuzemském trhu.

Každá úroveň stromu je specifikována synonymy, definicí a přiřazením kolektivních termínů. Nejdetailnější úroveň stromu (často označována písmenem H jako Hladina) je pak doplněna o další atributy. Často rozlišujeme mezi hladinami 1-3 (výjimečně může být hladin o něco víc), přičemž Hladina 1 (H1) obsahuje přístroje základní výbavy, základní konstrukce. Hladiny s vyšším číselným označením (např. H3) slouží k zařazení přístrojů založených na stejném technologickém principu, ale odlišnými kvalitativními parametry nebo nadstavbovou výbavou.

V záložce Hierarchie kolektivních termínů naleznete kolektivní termíny, tedy popis obecných vlastností, které umožňují seskupování zdravotnických přístrojů (např. z pohledu účelu použití, invazivity prostředku, odbornosti atd.). Kolektivní termíny vzájemnými vazbami umožňují vyhledávání položek nezávisle na zařazení v hierarchii.
Pokud se vám tedy nedaří dohledat konkrétní položku prostřednictvím stromové struktury číselníku zdravotnické techniky, můžete pro její vyhledání využít kolektivních termínů.

Začněte průchodem stromu nebo použijte vyhledávací formulář v pravé horní části portálu.

Pro specifikaci oblasti, ve které chcete vámi zadaný výraz vyhledávat, můžete použít filtr. Filtr umožňuje prohledávání v databázi synonym, definic, kolektivních termínů a technických parametrů. Doporučenou zůstává volba (zaškrtnutí výběru) všech čtyř oblastí. Zvýšíte tak pravděpodobnost nalezení vámi hledaného termínu.

Mějte, prosím, na paměti, že Kategorizace zdravotnické techniky v podobě, jak ji prezentuje tento portál, se může dynamicky měnit s tím, jak jsou na trh uváděny nové produkty a technologie, na jejichž existenci KZT průběžně reaguje. Veškeré náměty na úpravu portálu a jeho obsahu je možné zasílat na adresu kzt@uzis.cz

Pokud vás zajímá způsob vypořádání připomínek, které se často týkají úpravy obsahu hierarchické struktury číselníku, cyklus pravidelné aktualizace KZT je zveřejněn ZDE.